Ponuka na plesovú sezónu 2017

Tanečná skupina MIXER  z Trstenej, Vám ponúka tanečný program na otvorenie plesov 2017. Vo svojom programe uvedieme choreografie spoločenských tancov „FORMÁCIE“. Vystúpenie ponúkame v dvoch  blokoch, prípadne podľa dohody.

Honorár za vystúpenie je 120 EUR bez ohľadu na počet tancov. V prípade záujmu o naše vystúpenie nás čím skôr kontaktujte telefonicky na tel. č.: 0905 913 719

Zároveň vieme ponúknuť aj firemné podujatie formou tanečných kurzov pre zamestnancov. Kurz by mal v prípade záujmu  podobu piatich stretnutí po dve vyučovacie lekcie (2 x 45 min). Cena za osobu je 25 €.

Ukážka z našich vystúpení r. 2017 na youtube

0. ročník stretnutie 1992-2016

Po prvý krát sme sa rozhodli zorganizovať stretnutie s členmi, ktorí stáli pri zrode  TS MIXER. Naši “malí” tanečníci už podrástli. Poniektorí založili rodiny a vychovávajú nových členov :).

Ďakujeme všetkým za účasť. Odniesli sme si množstvo spomienok. Nezabudli sme ani na 18 ročné choreografie. Touto cestou pozdravujeme aj nášho “MIMOŇA”. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.  Verím, že rovnako úspešný. Toto podujatie sa stane tradíciou..

FOTOALBUM

 

Niečo o nás

História tanečnej skupiny MIXER

Tanečná skupina MIXER bola založená v roku 1992. Od tej doby sa v nej prestriedalo veľa členov. Od začiatku až po dnes sú vedúcimi  Mgr. Pallová Jana a Mgr. Pallo Peter, učitelia pre 1. stupeň ZŠ. Počet členov v skupine MIXER je 46. Deti sú zadelené do štyroch skupín, podľa veku. Vekovo sú v tanečnej skupine MIXER deti od 7 do 20 rokov. Dospelé páry sa venujú spoločenským tancom.

Od začiatku svojho vzniku má skupina MIXER jediný cieľ: vyplniť deťom a mládeži voľný čas, ponúknuť im možnosť realizovať sa, zapojiť sa do super kolektívu  a zažiť s ním veľa nezabudnuteľných zážitkov.

Pravidelne sa zúčastňujeme na kultúrnych podujatiach a svojimi choreografiami spestríme nejeden kultúrny program. Pravidelne dostávame pozvánky na otvorenie plesovej sezóny. Našim najväčším úspechom bolo účinkovanie v Slovenskej televízii.

Okrem tanečných vystúpení chodíme s deťmi pravidelne na koncoročné výlety, z ktorých si deti odnesú veľa nezabudnuteľného.

Osem rokov sme organizovali tanečno- zábavný program pod názvom TANCUJTE S NAMI. Toto podujatie zaznamenalo v našom meste veľký úspech, o čom vždy svedčila vypredaná sála. Na tomto podujatí bol pre hostí pripravený bohatý kultúrny program spojený s ukážkami našich tanečných choreografi a so súťažami a výučbou tanca urečnených pre samotných hostí.

Financovanie skupiny MIXER je zabezpečené príspevkom od rodičov a z honorárov, ktoré sa nám podarí získať za naše vystúpenia a kultúrne akcie. Rovnako cez krúžkovú činnosť CVČ.